Паспорта топлива


Вид нефтепродукта Паспорт
1. ДТл-0,05---62
2. АИ-92
3. Аu-92
4. АИ-95-ЭКп
5. Дт-ЕВРО-Сорт-Е
6. Дт-ЕВРО-Сорт-Е
7. АИ-9-ЭКп
8. Дт-ЕВРО-lорт-Е
9. Дт-ЕВРО-Срт-Е
10. АИ-9-ЭКO
10. АИ-9-ЭКO